ОБАВЕШТЕЊЕ - Ко може и под којим условима учествовати у планинарским акцијама? - ПЕК Гора

ОБАВЕШТЕЊЕ – Ко може и под којим условима учествовати у планинарским акцијама?

12

Након ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о туризму, те након што су детаљно преиспитане обавезе које проистичу из допуњеног и измењног члана 46. наведеног Закона, како би смо у потпуности избегли било какву могуност покретања прекршајног поступка за непоступање у скалду са одредбама наведеног закона, Управни одбор Планинарско – еколошког клуба „Гора“ Крагујевац је на последњој седници донео следеће одлуке:

На акције које организује Планинарско еколошки клуб „Гора“  могу ићи само лица која су регистрована у Планинарском савезу Србије (чланови клубова и друштава са подручја Србије, који су платили чланарину за текућу годину са маркицом у планинарској књижици), као и регистровани чланови клубова из иностранства чији је клуб члан савеза у тој земљи признатог од стране UIAA,

На акције које организује Планинарско – еколошки клуб „Гора“ могу ићи и лица за која је покренут поступак пријема у чланство (лица која су потписала приступницу, и попунила евиденциони лист). За наведена лица поступак пријема не може трајати дуже од два месеца, те ако након тога не постану чланови клуба, неће моћи да учествују у акцијама које организује наш клуб.

У акцијама које се организују на Градским пешачким стазама, на планинарским стазама на подручју општине Крагујевац, као и у акцијама за младе и за почетнике могу учествовати и наши корисници – грађани који нису чланови ПСС-а.

Share.