ОБАВЕШТЕЊЕ – Прибављање уверења о здравственој способности за планинарење

0

Одредбама члана 19. Статута клуба регулише се начин пријема у клуб. Неко лице може бити примљено за редовног члана Клуба ако, поред осталог, достави и:

Уверење о здравственој способности за бављење планинарским спортом издато од стране надлежне установе спортске медицине.

Одредбама члана 21. Статута, члану клуба, поред осталог, престаје статус члана и:

Недостављањем лекарског уверења о здравственој способности за планинарење,

Имајући у виду наведене одредбе у Статуту Клуба, Управни одбор је на последњој седници донео следеће одлуке:

  • У постпупку пријема  обезбедити да кандидати, поред осталог, прибаве и лекарско уверење о здарвственој способности за планинарење,
  • Члановима клуба, који у текућој години до 31. маја не доставе лекарско уверење о здравственој способности за планинарење, надаље ускратити учешће на акцијама које организује ПЕК „Гора“
  • За чланове клуба који и иза тога, а најкасније до 30. јуна текуће године не доставе лекарско уверење о здравственој способности, донети одлуке о престанку чланства у клубу.
Share.

Leave A Reply