Нове планинарске картице обнова и учлањење 2018

0

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ 

 НОВЕ ПЛАНИНАРСКЕ КАРТИЦЕ ОБНОВА И УЧЛАЊЕЊЕ У ПЕК „ГОРА“ КРАГУЈЕВАЦ ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ

У складу са одредбама у Закону о спорту и обавези увођења електронске евиденције чланства у планинарским организацијама, управни одбор ПСС је дана 11. новембра 2017. године донео одлуку о замени досадашњих чланских књижица и годишњих маркица за чланове планинарских организација учлањених у ПСС.

Досадашње чланске књижице и маркице замењују се новим – савременим чланским картицама и маркицама којима се омогућава и олакшава квалитетна, електронска евиденција чланства.

У складу са обавезама које проистичу из одлуке ПСС-а, Планинарско – еколошки клуб „Гора“ обавештава све досадашње и потенцијалне чланове клуба о следећем:

Обнова чланства и пријем у чланство обављаће се на редовним састанцима клуба, попуњавањем новог обрасца „Евиденциони лист“ и уплатом чланарине у износу:

  • 1000,00 динара за пунолетна лица
  • 500,00 динара за малолетна лица

Након попуњавања и уплате секретар клуба или лице које овласти Управни одбор издаје члану – потенцијалном члану потврду, која ће важити  до израде и уручења нове чланске картице!

Секретар клуба по пријему одређене количине Евиденционих листова  исте шаље Планинарском савезу Србије ради покретања поступка израде чланских картица. Поступак израде може да траје и неколико месеци. Зато напомињемо да је битно да сви сачувате потврде које ћете добити при уплати чланарине и које ће представљати замену за чланску картицу.

Напомињемо да према одлуци Управног одбора из 2017. године свим члановима који су чласнтво остварили у 2017. години, то чланство уз стару Планинарску књижицу и маркицу за 2017. годину важи до 31. марта 2018. године.

Такође напомињемо да се одредбе у Статуту ПСС и Сатуту ПЕК „Гора“ Крагујевац, као и одредбе у Закону о спорту, које се односе на здравствени преглед свих чланова планинарских организација  нису мењале. Тачније, и даље остаје обавеза сваког члана, или кандидата за чланство у клуб да се у установама спортске медицине подвргне специјалистичком здравственом прегледу и то:

  • пунолетна лица једном годишње
  • малолетна лица једном у шест месеци

Са Установом за спортску медицину у Крагујевцу биће договорено да се свим члановима и кандидатима за чланство при обављеном здравственом прегледу изда потврда о способности за бавељење планинарењем и/или другим планинарским дисциплинама.

Према одлуци Управног одбора клуба из 2017. године, здравствени прегледи обављени у 2017. години престају да важе закључно са 31.03.2018. године, па упућујемо све садашње чланове клуба да здравствене прегледе за 2018. годину обаве до тог датума.

Share.

Leave A Reply