Обавештење о попуњавању новог „Евиденционог листа“ електронским путем

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

У складу са обавезама које проистичу из одлуке ПСС-а, да се досадашње чланске књижице и маркице замењују се новим – савременим чланским картицама и маркицама којима се омогућава и олакшава квалитетна, електронска евиденција чланства.  Планинарско – еколошки клуб „Гора“ обавештава све досадашње и потенцијалне чланове клуба о следећем:

  • Обавеза свих досадашњих и потенцијалних чланова клуба је да попуне образац „Евиденцијалног листа“ и доставе га клубу.
  • Образац „Евиденцијалног листа“ може се попунити електронским путем и тако попуњен потребно га је послати на електроску адресу секретара клуба: andjelkasunce@gmail.com
  • Уплату чланарине можете извршити на редовним састанцима клуба.

Leave a Comment