Годишња Скупштина ПЕК ”Гора” 2019 - ПЕК Гора

Годишња Скупштина ПЕК ”Гора” 2019

0

Планинарско – еколошки клуб „Гора“ Крагујевац, дана 25. Децембра 2019. године, са почетком
у 20.00 сати одржава Изборну и Редовну Скупштину.

Дневни ред:

1. Усвајање Пословника о раду изборне Скупштине ПЕК „ГОРА“.
2. Избор радног тела Изборне и Редовне Скупштине
3. Избор органа управљања Клубом:
– Председника,
– Потпредседника,
– Секретара,
– Начелника,
– Председника и 2 члана Надзорног одбора,
– Председника и 2 члана Већа части,
4. Усвајање извештаја о раду клуба у 2019. години,
5. Усвајање планова и докумената који се односе на рад Клуба у 2020.
години,
6. Додела похвала најзаслужнијим члановима клуба,
7. Разно.

У складу са одредбама у Статуту Клуба, позивамо Вас да присуствујете на Изборној Скупштини.
Искористите ваше гласачко право и омогућите да се на демократкси начин изаберу чланови
Управе Клуба и обезбеди даљи успешан рад Клуба.
Искрен и срдачан поздрав!

Председник клуба,

Жарко Продановић

 

Odluka predsednika

Odluka UO za sazivanje skupstine

Share.

Leave A Reply