Листате: Екологија

Екологија
0 Подсађивање жира у Роготу

У суботу 10. априла и/или недељу 11.априла, ПЕК „ГОРА“ у сарадњи са ЈП „СРБИЈАШУМЕ“ – шумско газдинство Крагујевац, учествоваће на акцији подсађивања жира у расаднику Рогот код…